Trường ĐH khó xử vì thí sinh Hòa Bình, Sơn La chưa được trả điểm gốc