Trưởng công an xã nổ súng trong lúc đi chơi bị xử phạt 3 triệu đồng