Trưởng công an thị trấn tử vong sau tai nạn đối đầu xe tải