Trưởng công an bắn Chủ tịch xã từng mang án 12 tháng tù treo