Trưởng công an bắn chủ tịch xã từng bị án treo vì "nhậu rồi quậy"

15/0,847