Đắk Lắk: Trước lúc chết bên đường, 2 thanh niên đi đánh nhau