Trước lúc bị nhục hình, Y Nhiêu là một hoa khôi xinh đẹp của làng