Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tài xế Grab cầu cứu "hiệp sĩ"