Trước giờ thu phí BOT Cai Lậy trở lại: Tài xế trả tiền lẻ được 'chăm sóc riêng'