Trung úy Công an bị truy tố tổ chức sử dụng trái phép ma túy có oan sai?