Trung tá Công an đột tử trên xe khách, hành lý mang theo có số tiền khá lớn