Trung Quốc viện trợ Campuchia xe tăng, xe bọc thép chở quân