Trung Quốc tranh nhau mua: Sầu riêng tăng giá kỷ lục