Trung Quốc 'ngấm đòn' trừng phạt của Mỹ, nên nhận thua ông Trump?