Trung Quốc kiên trì đưa Type-96 đến Tank Biathlon dù vỡ bánh