Trung Quốc chế tạo 12 tàu khu trục Type 055 nhằm mục đích gì?