Trong tâm bão Damrey, người dân nức nở kể 'sáng ngủ dậy đã thấy mất nhà'