Trọng án vườn táo Ninh Thuận: Giết chồng xong, hãm hiếp vợ