Trong 14 giờ ở Chicago: 44 phát đạn, 5 người thiệt mạng

12/0,660