Trong 1 ngày, máy bay TQ bị Hàn-Nhật tung tiêm kích chặn