Tròn mắt với những con cá lệch khủng có giá cả chục triệu đồng