Trộm điện thoại rồi đăng “clip nóng” của nạn nhân lên Facebook tống tiền