Trở về từ 'cõi chết', Demi Lovato thừa nhận vẫn phải đấu tranh với chứng nghiện ngập