'Triều Tiên nếu sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ chẳng khác nào tự tử'