Triều Tiên lên tiếng sau khi bị Mỹ liệt vào danh sách tài trợ khủng bố