Triều Tiên khẳng định tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân