Triệu tập nhóm thanh niên đầu trần, dàn hàng ngang trên Quốc lộ 1A