Triệu tập một số đối tượng vụ cô gái bị bắn thủng bụng