Triệu phú dành 50 tỷ đồng thừa kế cho 2 người giúp việc, không để cho vợ con 1 xu