Trên đường đi học về, nữ sinh lớp 10 bị tàu hỏa húc văng nhiều mét, nằm bất tỉnh tại chỗ