Trao tặng một cá thể voi nhà cho Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk

12/0,493