Tranh luận gay gắt cảnh cụ già đổ sơn đỏ lên xe ô tô màu trắng đỗ trước cửa nhà