Tranh cãi vì thi hoa hậu khi bão số 12 vừa quét qua