Tranh cãi lối đi, khóa trái cửa phóng hỏa định giết cả nhà hàng xóm