Trấn Thành thay Xuân Bắc ở Ơn giời, nghệ sĩ Hoài Linh phản ứng bất ngờ