Trận mưa lớn “tố” công trình hàng chục tỷ đồng kém chất lượng