Trăn khổng lồ 'say xe', ọe ra con vật to không ngờ