Trạm radar hàng chục tỷ được làm bằng vật liệu... “tự hủy”