Trái ngược Việt Nam, Olympic Thái Lan đến ASIAD trong sự rối bời