Trai làng đua nhau ném cả đống phân bò vào người vì lý do 'khó đỡ'