TPHCM: Tạm giữ 3 sà lan chở hơn 1.700 m3 cát 'lậu'