TP.HCM mưa lớn, máy bay phải lượn nhiều vòng mới hạ cánh được