TP.HCM: Một trạm y tế phường có 17 bác sĩ và hơn 10 chuyên khoa

13/1,167