TPHCM hỗ trợ người dân Lâm Đồng chịu thiệt hại bão số 12