TPHCM được thí điểm cơ chế đặc thù: Người dân hưởng lợi thế nào?