TP.HCM công bố đề án đô thị thông minh: Nhận diện và định vị người dân