TP.HCM chưa có ý kiến về đơn của ông Đoàn Ngọc Hải