TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 12

14/0,910