Toyota Wigo xuất hiện tại đại lý, giá từ 341 triệu đồng