Toyota Fortuner 2018 về tới đại lý, đã giao xe cho khách hàng